Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm nội dung làm đồ chơi dân gian phần Công nghệ lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

TRẦN THỊ THÙY DUNG, NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Tóm tắt


   Dạy học Thủ công - Kĩ thuật gắn với trải nghiệm mang lại cho học sinh những kiến thức thực tiễn quý báu, kích thích sự say mê, tích cực trong học tập, sáng tạo, khám phá thế giới xung quanh, biết cách tổ chức hoạt động, có kĩ năng giao tiếp, hợp tác, có các kĩ năng xã hội. Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường Tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới có hình thức tổ chức rất đa dạng, phong phú. Cùng một chủ đề, một nội dung giáo dục nhưng hoạt động trải nghiệm có thể tổ chức theo nhiều hình thức hoạt động khác nhau. Bài viết này trình bày một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho nội dung "Làm đồ chơi dân gian" của phần Công nghệ lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới     

Toàn văn: PDF