Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sức khoẻ tâm lí của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội

TRẦN THỊ LỆ THU, NGUYỄN THỊ NHÂN ÁI

Tóm tắt


    Bài báo trình bày thực trạng nhận thức và quá trình tổ chức dạy học tích hợp hiện nay của đội ngũ giáo viên (GV) và học sinh (HS) trong dạy học môn Địa lí lớp 9 ở trường THCS. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn lớn GV đã có những hiểu biết cơ bản về sự cần thiết phải dạy học tích hợp (DHTH); hiểu các khái niệm, nguyên tắc, quan điểm và các hình thức DHTH. Đa phần HS hứng thú với các bài giảng Địa lí, nhất là các tiết học đổi mới, có sử dụng phương pháp và phương tiện dạy học tích cực. Tuy nhiên, việc tổ chức DHTH mới chỉ dừng ở mức thấp (lồng ghép\liên hệ), áp lực về thời lượng tiết dạy, phân phối chương trình còn lớn... Những nghiên cứu về thực trạng trên là cơ sở quan trọng để người nghiên cứu đưa ra những đánh giá, những biện pháp cụ thể tác động vào quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học bộ môn     

Toàn văn: PDF