Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy trình xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí phần “Nhiệt học” lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

XAYYPASEUTH VYLAYCHIT, NGUYỄN VĂN BIÊN, NGUYỄN ANH THUẤN

Tóm tắt


    Quy trình xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm là một bước cơ bản đối với việc thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm trước khi thực hiện tiến trình dạy học. Hiện nay, trường trung học cơ sở ở nước CHDCND Lào đang gặp khó khăn về việc dạy học cho học sinh phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực thực nghiệm của học sinh. Vấn đề này là do thiếu các thiết bị thí nghiệm hoặc các thiết bị thí nghiệm hiện có chưa ứng dụng được phù hợp với học sinh lớp 8. Bài báo đề xuất các quy trình xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí, sắp xếp lại, bổ sung thêm các thí nghiệm không phù hợp, nhằm đảm bảo tính khoa học - kĩ thuật, tính sư phạm, tính kinh tế và tính thẩm mĩ nhằm làm cho học sinh hứng thú và phát triển năng lực thực nghiệm     

Toàn văn: PDF