Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2019

Hoàng Thị Tố Loan, Lê Thị Hải Hà, Đặng Thị Việt Phương, Đoàn Thị Thùy Dương

Tóm tắt


Mục tiêu: mô tả thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang thực hiện phát vấn trên 209 nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng từ 4/2019 – 6/2019. Kỳ thị và phân biệt đối xử gồm ba nội dung: nhân viên y tế lo sợ khi tiếp xúc, nhân viên y tế có hành vi bảo vệ quá mức cần thiết và nhân viên y tế có thái độ tiêu cực với người nhiễm HIV.

Kết quả: Tỷ lệ kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của nhân viên y tế là 44,9%. Trong đó, tỷ lệ nhân viên y tế lo sợ lây nhiễm HIV qua tiếp xúc là 48,8%. 49,3% nhân viên y tế có thái độ tiêu cực. 39,2% nhân viên y tế có hành vi bảo vệ quá mức khi chăm sóc người nhiễm HIV. Phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy nhân viên y tế được đào tạo/tập huấn về HIV, có kiến thức tốt về HIV/AIDS, tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm HIV ít kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV hơn. 

Kết luận: Tăng cường đào tạo, tập huấn, phổ biến các văn bản, quy định về HIV/AIDS cho nhân viên y tế, tăng cường giám sát các hành vi liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.