S. 26 (2019)

Mục lục

Bài viết

01. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT NHIỄM MẶN TỈNH BẾN TRE TỪ ẢNH VỆ TINH SENTINEL - 2 Tóm tắt PDF
Giang Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thu Hương, Phạm Việt Hòa, Nguyễn An Bình
02. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRÊN ĐẤT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Phan Lê Na, Nguyễn Văn Bài
03. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN Tóm tắt PDF
Trần Quốc Việt
04. HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG CỎ BIỂN TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM Tóm tắt PDF
Cao Văn Lương, Chu Thế Cường, Nguyễn Văn Vũ, Uông Đình Khanh
05. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 MÔ PHỎNG TRƯỜNG SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG BÃO KHU VỰC BIỂN QUẢNG NAM Tóm tắt PDF
Vũ Văn Lân, Lượng Hữu Phú, Phạm Thị Hương Quý
06. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21FM TÍNH TOÁN BIẾN HÌNH LÒNG DẪN SÔNG HỒNG ĐOẠN TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN TRƯỜNG BẮN YÊN SỞ Tóm tắt PDF PDF
Phạm Thị Hoa, Nguyễn Kiên Dũng
07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lương Thanh Thạch, Nguyễn Thanh Tùng
08. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Quang, Đàm Đăng Ninh
09. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY CAM CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Linh Giang, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thị Hồng Hương, Bùi Sỹ Bách
10. ỨNG DỤNG ẢNH RADAR THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT, THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Dũng, Lê Thị Kim Dung, Ngô Thị Mến Thương, Vũ Ngọc Khánh
11. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH DỰ BÁO MƯA CHO KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN TRONG MÙA LŨ Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Lành, Tăng Văn An
12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017 Tóm tắt PDF
Thái Thị Thanh Minh, Tae Yoon Park
13. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH Tóm tắt PDF PDF
Phạm Thị Hằng, Bùi Thị Diệu Hiền
14. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH NGÀNH, LĨNH VỰC Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Thân
15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Ngô Quang Duy, Trần Thị Duyên