S. 30 (2018)

Mục lục

Bài viết

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HỘI NGHỊ, TẠP CHÍ ONLINE Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đặng Nhân Cách, Vũ Ngọc Bích 4
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CỦA CỔNG TRỤC BÁNH LỐP (RTG) TỪ DIESEL – THỦY LỰC SANG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Tóm tắt PDF
Trần Văn Trung, Trần Đức Kết 11
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH TÀU PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hoa 17
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN SỰ TƯƠNG TÁC THỦY ĐỘNG GIỮA CHONG CHÓNG VÀ THÂN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP RANSE Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Tú 23
PHÂN TÍCH TỐI ƯU KẾT CẤU CẦU DẪN CHO TÀU KHÁCH HAI THÂN Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Bích, Đỗ Hùng Chiến 31
PROPELLER SIMULATION IN OPEN-WATER CONDITION WITH BKASM - A USER INTERFACE BASED ON SNAPPYHEXMESH/OPENFOAM Tóm tắt PDF
Ngo Khanh Hieu, Le Van Long, Mai Ngoc Luan, Nguyen Ho Hieu, Doan Minh Thien 37
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ROBOT LẶN ROV MINI Tóm tắt PDF
Trần Văn Tạo, Trần Ngọc Huy, Huỳnh Tấn Đạt, Châu Thanh Hải 44
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG XÚC TÁC QUANG TITANATE NANOTUBES XỬ LÝ MÀU PROCION MX TRONG NƯỚC Tóm tắt PDF
Võ Nguyễn Xuân Quế, Ngô Vĩnh An, Trần Thịnh, Nguyễn Nhật Huy 52
DEFORMATIONOF THIN-WALLED CIRCULAR TUBE SUBJECTED TO IMPACT THEREE-POINT BENDINGBYUSING NUMERICAL SIMULATION Tóm tắt PDF
Ly Hung Anh 57
MODELING OF CONCRETE MACROSTRUCTURE Tóm tắt PDF
Nguyen Trong Tam 62
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐẾN THỜI GIAN TIẾP CẬN CÁC ĐÁM CHÁY TRÊN ĐƯỜNG BA MƯƠI THÁNG TƯ, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tóm tắt PDF
Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Bá Hoàng 69
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNG GẠO XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên 75
GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo 81
MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Phạm Quang Văn, Lê Văn Trọng, Huỳnh Văn Kiệt, Hoàng Thị Xuân 88
PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO THỰC TIỄN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Đạt 96